32738

 

Personel Belgelendirme  

Neden sertifika sahibi olmalısınız?

Kaynakçı ya da kaynak operatörlerinin çalışacağı firmalarda ve bu firmaların iş yapacağı ülkelerde çalışabilmesi için sertifikalandırılmış olmanız gerekmektedir.

ICON KAYNAK ENDÜSTRİSİ hangi sertifikalandırma hizmetlerini verebiliyor ve size uygun olan hangisi?

Basit olarak iki tür Personel ve Firma Belgelendirme Hizmeti sunmaktadır;
 • Kaynakçının kaynak işlemindeki performansına bağlı olarak verilen ve resmi olarak başarılı olduğunu gösteren Kaynakçı Sertifikası (WPQ)
 • Kaynaklı imalat yapan firmaların kaynak işlemlerini uygulanan tahribatlı ve tahribatsız testlerle resmi olarak doğrulayan Prosedür Sertifikası (WPS/WPQR)

Kaynakçı ve Kaynak Operatörleri için Personel Belgelendirme Hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir;

 • TS EN ISO 9606-1 / 11UY0010-3 Sertifikası: Bu sertifika Kaynakçının çeliklerin füzyon kaynağını ilgili standarda uygun olarak kaynak yaptığını onaylar.
 • TS EN ISO 9606-2 / 11UY0014-3 Sertifikası: Bu sertifika Kaynakçının Alüminyum füzyon kaynağını ilgili standarda uygun olarak kaynak yaptığını onaylar.
 • TS EN 14732 / 11UY0016-4 & 11UY0015-4 Sertifikası: Bu sertifika Kaynak Operatörünün füzyon kaynağını ve direnç kaynağını Tam Mekanize ve Yarı Mekanize kaynak yöntemlerinde ilgili standarda uygun olarak kaynak yaptığını onaylar.
 • EN 13067 / 09UY0001-3 Sertifikası: Bu sertifika Kaynakçının Plastik/TermoPlastiklerin kaynağını ilgili standarda uygun olarak kaynak yaptığını onaylar. Plastik Kaynakçılarının belgelendirilmesi suretiyle,  tesisatların kalitesini, güvenliğini ve sağlamlığını garanti altına alacak ve iş güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.

Firmalar için Personel Belgelendirme Hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir;

EN 15609 WPS: Kaynak talimatı, İlgili Proje standardı kodlarına uygun şekilde hazırlanmış, kaynak ağzı detayını, kullanılacak kaynak yöntemini, elektrot ve/veya kaynak teli tipini ve çapını, akım, volt, kaynak pozisyonu, kaynak paso sayısı ve benzeri bilgileri içeren bir formdur
 • EN 15614 WPQR: Standartlara göre, yapılacak her kaynağın yapılan kaynak yöntemi, malzeme grubu ve kaynak malzemesinin uyumlu olduğunu belirten ve proje standardına uygun olarak kaynakların yapıldığını, mekanik testlerin yapıldığını ve sonuçların uygun olduğunu gösteren rapordur. Bir WPQR, geçerlilik alanları kapsamında, birden fazla WPS ’i destekleyebilir. WPQR hazırlık ve testleri Bağımsız Kontrol Kuruluşları (Üçüncü Taraf Gözetim Firmaları) nezaretinde yapılıp onaylanmış olmalıdır.
Firmalar ve Kaynakçılar için verilen Hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir;
 • ASME SEC. IX WPQ, WPS/WPQR Sertifikasyonu: Basınçlı bir ekipman için kaynak bölgesinin ana malzeme kadar sağlam olması büyük önem arz etmektedir. Çünkü bir basınçlı kapta ana malzemeye etki eden basınç aynen kaynaklara da etki etmektedir. Kaynaklar da ana malzeme ile eşdeğer akma mukavemeti ve diğer mekanik özelliklere sahip olmalıdır. Dolayısıyla kaynaklı imalatta sağlamlığın en önemli ve kritik olduğu alanlardan birisi de basınçlı kap ve kazan imalatıdır. Kaynak prosedürlerinin mekanik testlerle ispatlanması ve bu onaylanmış prosedürleri kullanacak personelin sağlam kaynaklar yapacağından emin olunması bu sektörde standartlara uygun bir imalatın temelidir.
 • AWS B2.4. Sertifikasyonu: Kaynaklı imalat yapan firmaların üretimlerinde kullanılan kaynakların ve lehimlerin ilgili standarda uygunluğunu onaylar. Ayrıca kaynakçıların termoplastik kaynağında ilgili standarda uygun yeterliliğe sahip olduğunu onaylar.
 • API 1104 WPQ, WPS/WPQR Sertifikasyonu: Bu standart boru hatları ve ilgili tesisler için onaylı kaynak prosedürleri, materyalleri ve ekipman kullanılarak kullanımı ile yüksek kaliteli kaynak üretimi için kalifiye kaynakçı ve yöntem onayı sunar. Boru hattı yapım işinin teknik ve mali açıdan yükleniciye ve idareye en güven veren aşaması kullanılacak kaynak prosedürlerinin mekanik testlerle ispatlanması ve bu onaylanmış prosedürleri kullanacak personelin sağlam kaynaklar yapacağından emin olunmasıdır.
 • AWS D1.1 WPQ, WPS/WPQR Sertifikasyonu: Çelik Yapı Kaynakçılarının yetkinlik düzeyinin belirlenmesi ve çelik yapı imalatının onaylanmış kaynak prosedür şartnamelerine göre yapılması kaynaklı bir imalatın kalitesini güvence altına alır.
 • AWS D1.5 WPQ, WPS/WPQR Sertifikasyonu: Çelik Köprü Kaynakçılarının yetkinlik düzeyinin belirlenmesi ve çelik köprü yapımında onaylanmış kaynak prosedür şartnameleri kullanılması köprünün sağlamlığını güvence altına alan unsurlardan biridir.

Belgelendirme Süreci ve Ücretler İçin,

Belgelendirme ve Kaynakçı Sertifikasyonları için gerekli olan detaylı bilgiye Satış Temsilcilerimizden ve ilgili Bölüm Koordinatörlerinden ulaşabilirsiniz.