32738

Üçüncü Taraf Gözetim Hizmetleri

Satın alınan / sipariş edilen ürün ve / veya  hizmetlerin ya da tesisin  uluslararası standart, kod ve müşteri teknik şartnamesine uygunluğunun imalatlar sırasında ve / veya imalatlar sonrasında sertifikalandırılması veya belgelendirilmesi amacıyla yapılan teknik kontrol, test, değerlendirme ve onaylama hizmetleridir.
 
Üçüncü Taraf Gözetim Hizmetleri Kapsamında aşağıda verilen hizmetleri  gerçekleştirmektedir:

 • Rafineriler ve Enerji Santralleri İmalat Süreci Kontrolleri
 • Depolama Tankları, Boru Hatları ve Çelik Konstrüksiyon İmalatlar ; İmalat Süreci Kontrolleri ve Raporlandırılması
 • Kazanlar ve Basınçlı Kapların İmalat Süreci  Kontrolleri 
 • Kaynak Personelinin Değerlendirilmesi ve Onayı
 • Kaynak Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı 
 • Malzeme (Borular, Levhalar)  Değerlendirme ve Onaylama
 • Ekip-Ekipman  (Vana, Flanş, Dirsek, Pompa, ..vb)  Değerlendirme ve Onaylama
 • Kaldırma ve İletme Makinalarının Üretim sürecinin Kontrolü ve Ürünün Kontrolü
 • Ürünlerin üretim, nakliye-sevkiyat, stoklama, yükleme-boşaltma ve dağıtımlarında gözetim hizmetleri
 • Basınç Testlerine Nezaret Edilmesi ve Raporların Onaylanması
 • Ekipman Fonksiyon ve Yük Testlerine Nezaret edilmesi ve Raporların Onaylanması
 • Tesis/Ekipman İşletmeye alma, montaj ve proje kabul testlerine nezaret edilmesi
 • Periyodik Kontroller ve Raporlandırılması 

İş bitiminde ilgili imalata Üçüncü Taraf Gözetim Sertifikası düzenlenmektedir.